KỲ THI THỨ TƯ

Từ ngày 06/09/2023 đến hết ngày 06/10/2023

 • 120
  ngày
 • 15
  giờ
 • 32
  phút
 • 46
  giây
Kết quả kỳ 1Kết quả kỳ 2Kết quả kỳ 3

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân.
Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?