cuộc thi trực tuyến
"tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023"
trên Báo Quân đội nhân dân

đăng ký

Nhấn vào đây để xem Thể Lệ cuộc thi.

  • Chỗ có dấu (*) vui lòng nhập đầy đủ nội dung.

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?