cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2024

đăng ký

Nhấn vào đây để xem Thể Lệ cuộc thi.

  • Chỗ có dấu (*) vui lòng nhập đầy đủ nội dung.

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?