Nhờ đa dạng hóa hình thức gắn với chọn lọc các nội dung tuyên truyền thiết thực nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật

Tham gia tuyên truyền pháp luật lưu động.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật
Hướng dẫn cán bộ xã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật
“Tủ sách pháp luật” của đơn vị luôn được khai thác hiệu quả.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật
Phối hợp với UBND xã Thông Thụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

VĂN CAO (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.