cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2024

Giải thưởng các kỳ thi năm 2023

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1.Giải thưởng kỳ (mỗi tháng 1 kỳ)

Mỗi tháng trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến Khích.

Tổng điểm = Điểm thi trắc nghiệm + Điểm phần thi tự luận.

Xếp điểm từ cao xuống thấp để xét giải.

2. Giải thưởng năm.

Kết thúc năm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các bài thi đạt giải Nhất và Nhì các tháng để chấm chung khảo trao giải năm.

Giải thưởng năm bao gồm:

+Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải khuyến khích.

+Giải tập thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải khuyến khích.

3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải kỳ:

+ Giải Nhất kỳ: 5.000.000 đồng

+ Giải Nhì kỳ: 3.000.000 đồng

+ Giải Ba kỳ: 2.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích kỳ: 1.000.000 đồng

- Giải thưởng năm

- Giải cá nhân

+ Giải Nhất năm: 10.000.000 đồng

+ Giải Nhì năm: 7.000.000 đồng

+ Giải Ba năm: 5.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích năm: 2.000.000 đồng

- Giải tập thể

+ Giải Nhất năm: 15.000.000 đồng

+ Giải Nhì năm: 10.000.000 đồng

+ Giải Ba năm: 7.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích năm: 5.000.000 đồng

4. Thời gian công bố kết quả (dự kiến)

- Giải kỳ: Ngày thứ 6 của tuần đầu tiên tháng kế tiếp.

- Giải năm: 15/12/2023.

Danh sách người tham gia Cuộc thi đạt giải được Ban tổ chức công bố công khai trên trang https://www.qdnd.vn

  • Chia sẻ:

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?