cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2024

Thân nhân được hưởng quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm y tế?

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân hỏi: Vợ của tôi tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân quân nhân liên tục từ tháng 1-2018 đến nay. Hiện vợ tôi đang chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế, đúng tuyến với chi phí cao. Với thời gian tham gia bảo hiểm y tế như vậy thì vợ tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

Trả lời: Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định:

Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Thân nhân được hưởng quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm y tế? Ảnh minh họa / Vietnam+

Cũng theo điểm Đ, khoản 1, Điều 14 của Nghị định này thì mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì được hưởng với mức hưởng là: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, vợ của đồng chí có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ tháng 1-2018 đến nay đã đủ 5 năm liên tục và thực hiện khám, chữa bệnh đúng tuyến thì quyền lợi là sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng bằng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

THANH HẢI

* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

  • Chia sẻ:

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?