cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2024

Thể lệ kỳ thi năm 2023

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”;

Căn cứ Kế hoạch số 3889/KH-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” giai đoạn 1 (2021-2024) và năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 396/BQĐ-KH ngày 27/3/2023 của Báo QĐND về việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trên các ấn phẩm Báo QĐND giai đoạn 2022-2027;

Thực hiện Kế hoạch số 653/BQĐ-KH ngày 26/5/2023 của Báo QĐND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân.

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với nội dung như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế/BQP và Báo Quân đội nhân dân đồng tổ chức.

4. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC, GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Nội dung thi

- Tìm hiểu hệ thống luật pháp; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên Báo QĐND Điện tử qua mạng internet tại địa chỉ http://qdnd.vn

- Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ.

3. Cách thức thi

- Bước 1: Truy cập trực tiếp Cuộc thi tại địa chỉ http://qdnd.vn.

- Bước 2: Đọc kỹ “Thể lệ” trước khi tham gia.

- Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Họ và tên; số điện thoại; số căn cước công dân; mật khẩu; nhập lại mật khẩu.

- Bước 4: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ (Bài viết không bắt buộc nhưng được cộng điểm ưu tiên).

Lưu ý: Mỗi cá nhân được thi tối đa 02 lượt/kỳ để cải thiện kết quả thi.

Chi tiết về cách thức tham gia thi được thực hiện theo hướng dẫn tại “Thể lệ Cuộc thi” trên trang https://www.qdnd.vn.

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày 6/6/2023 đến hết ngày 6/12/2023.

5. Giải thưởng Cuộc thi

5.1. Giải thưởng kỳ (mỗi tháng 1 kỳ)

Mỗi tháng trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến Khích.

Tổng điểm = Điểm thi trắc nghiệm + Điểm phần thi tự luận.

Xếp điểm từ cao xuống thấp để xét giải.

5.2. Giải thưởng năm.

Kết thúc năm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các bài thi đạt giải Nhất và Nhì các tháng để chấm chung khảo trao giải năm.

Giải thưởng năm bao gồm:

+Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải khuyến khích.

+Giải tập thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải khuyến khích.

5.3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải kỳ:

+ Giải Nhất kỳ: 5.000.000 đồng

+ Giải Nhì kỳ: 3.000.000 đồng

+ Giải Ba kỳ: 2.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích kỳ: 1.000.000 đồng

- Giải thưởng năm

- Giải cá nhân

+ Giải Nhất năm: 10.000.000 đồng

+ Giải Nhì năm: 7.000.000 đồng

+ Giải Ba năm: 5.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích năm: 2.000.000 đồng

- Giải tập thể

+ Giải Nhất năm: 15.000.000 đồng

+ Giải Nhì năm: 10.000.000 đồng

+ Giải Ba năm: 7.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích năm: 5.000.000 đồng

6. Thời gian công bố kết quả (dự kiến)

- Giải kỳ: Ngày thứ 6 của tuần đầu tiên tháng kế tiếp.

- Giải năm: 15/12/2023.

Danh sách người tham gia Cuộc thi đạt giải được Ban tổ chức công bố công khai trên trang https://www.qdnd.vn

III. NỘI QUY CUỘC THI

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Kế hoạch - Tài chính, người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

2. Bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ và không được có nội dung phản cảm; chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào do Báo QĐND và các tổ chức khác tổ chức tại Việt Nam và thế giới; phải bảo đảm tính mới, không trùng lắp, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa tương tự với những bài viết trên sách, báo, tạp chí.

3. Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền bài dự thi.

4. Ban Tổ chức được quyền sử dụng bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống của người dự thi làm tư liệu thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trên các ấn phẩm Báo QĐND.

5. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần ở các kỳ thi.

6. Giải thưởng bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

7. Trường hợp người dự thi đạt giải nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin nhận giải về Ban Tổ chức theo đúng thời gian quy định hoặc Ban Tổ chức không liên hệ được thì Ban Tổ chức có quyền hủy giải thưởng.

8. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng

BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  • Chia sẻ:

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài thi ?